Τέσσερα κείμενα με αφορμή τα γεγονότα στο Παρίσι

Παρουσιάζουμε εδώ μεταφρασμένα τέσσερα κείμενα από τις εφημερίδες "Le Monde", "L'Humanité" και "Libération", με θεματική σχετική με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και διάφορες διαστάσεις τους, όχι μόνο επικαιρικές, αλλά και με κάποιο ιστορικό βάθος. Πληρώνουμε...

Διαβάστε περισσότερα